Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay

Hôm Nay
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI K LEAGUE 1 HÀN QUỐC (PLAY OFF)
0-0
1H 6'
Daegu FC
Suwon Bluewings
Hòa
0
0.80
-0.88
2.0
0.86
u
-0.96
2.42
2.88
3.15
0
0.82
-0.92
0.5/1
0.95
u
0.95
3.40
3.90
1.83
0/0.5
-0.84
0.76
2/2.5
-0.86
u
0.76
0/0.5
-0.61
0.51
0.5
0.64
u
-0.74
0.58
0/0.5
-0.66
1.5/2
0.59
u
-0.69
0.42
0/0.5
-0.52
1.0
-0.65
u
0.55
0-0
1H 6'
Ulsan Hyundai Horang-i
Jeju United
Hòa
0.5
0.90
-0.98
2.5/3
-0.96
u
0.86
1.90
3.75
3.50
0/0.5
-0.98
0.88
1.0
-0.99
u
0.89
2.49
4.35
2.13
0.5/1
-0.85
0.77
2.5
0.80
u
-0.90
0.5
-0.67
0.57
0.5/1
0.62
u
-0.72
0/0.5
0.66
-0.74
2/2.5
0.63
u
-0.73
0
0.49
-0.59
1/1.5
-0.67
u
0.57
GIẢI HẠNG 2 TRUNG QUỐC (PLAY OFF)
0-0
2H 34'
Xiamen Ludao (N)
Qingdao Youth Island
Hòa
0
-0.73
0.53
0.5
-0.57
u
0.37
7.00
4.45
1.33
0.42
0/0.5
-0.62
0.5/1
-0.36
u
0.16
HONG KONG PREMIER LEAGUE
1-0
1H 35'
Hong Kong U23
Hong Kong FC
Hòa
1.00
0/0.5
0.76
3.0
0.81
u
0.95
1.71
4.05
3.15
0
-0.88
0.64
1.5
-0.65
u
0.41
1.15
30.00
4.00
0.71
0.5
-0.95
2.5/3
0.57
u
-0.81
0.26
0/0.5
-0.50
1.5/2
-0.44
u
0.20
HONG KONG 1ST DIVISION
0-0
Bị Hoãn
Central & Western
Wing Yee FT
Hòa
0.83
1.0
0.87
3.5
0.90
u
0.80
4.10
1.53
3.95
1.00
0/0.5
0.70
1.5
0.91
u
0.79
3.70
2.03
2.58
-0.95
0.5/1
0.65
3/3.5
0.69
u
-0.99
0.67
0.5
-0.97
1/1.5
0.60
u
-0.90
0-0
1H 1'
Hoi King (N)
Wong Tai Sin DRSC
Hòa
0.5
0.79
0.91
3/3.5
0.85
u
0.85
1.79
3.45
3.35
0/0.5
0.80
0.90
1.5
0.96
u
0.74
2.12
3.55
2.51
0.5/1
1.00
0.70
3.5
0.95
u
0.75
0.5
-0.89
0.59
1/1.5
0.63
u
-0.93
0-0
1H 5'
Metro Gallery FC
North District FC
Hòa
0.93
1.5/2
0.77
3.5/4
0.84
u
0.86
7.80
1.23
4.75
0.91
0.5/1
0.79
1.5
0.97
u
0.73
7.40
1.54
2.74
0.70
2.0
1.00
3.5
0.66
u
-0.96
-0.84
0.5
0.54
1/1.5
0.64
u
-0.94
0-0
Bị Hoãn
Shatin
Eastern District SA
Hòa
0
0.89
0.81
3/3.5
0.82
u
0.88
2.29
2.20
3.85
0
0.85
0.85
1/1.5
0.84
u
0.86
2.80
2.80
2.29
0.65
0/0.5
-0.95
3.0
0.61
u
-0.91
0/0.5
-0.77
0.47
1.5
-0.86
u
0.56
0-0
1H 3'
Tai Po FC
South China
Hòa
0.5
0.95
0.75
3.0
0.74
u
0.96
1.95
2.65
3.85
0
0.66
-0.96
1/1.5
0.84
u
0.86
2.53
3.10
2.30
0/0.5
0.76
0.94
3/3.5
0.99
u
0.71
0/0.5
-0.88
0.58
1.5
-0.86
u
0.56
HONG KONG 2ND DIVISION
0-1
1H 4'
Kwong Wah
Mutual FC
0/0.5
0.80
0.90
 
 
 
 
 
 
0.5
-0.98
0.68
 
 
 
 
 
 
0-0
1H 4'
Tuen Mun SA
Kwun Tong FA
Hòa
1.5
0.90
0.80
3.5
0.80
u
0.90
1.38
5.40
4.15
0.5/1
0.74
0.96
1.5
0.89
u
0.81
1.51
7.40
2.84
1/1.5
0.76
0.94
3.5/4
0.93
u
0.77
0.5
0.51
-0.81
1/1.5
0.57
u
-0.87
NEPAL A DIVISION LEAGUE
1-1
1H 17'
Brigade Boys Club
Armed Police Force
Hòa
0
0.98
0.72
4.0
0.90
u
0.80
2.66
2.32
2.92
0
-0.95
0.65
2.5
0.79
u
0.91
4.05
3.25
1.68
0.64
0/0.5
-0.94
3.5/4
0.60
u
-0.90
0.38
0/0.5
-0.68
2.5/3
-0.85
u
0.55
SABA ELITE FRIENDLY Virtual PES 21 - 5 Mins Play
0-0
Chile (V)
Bosnia-Herzegovina (V)
Hòa
0
-0.60
0.40
0.5
0.99
u
0.81
5.70
2.86
1.60
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
4-1
Bồ Đào Nha (V) (Luân Lưu)
Mexico (V) (Luân Lưu)
 
 
1-3
2H 2'
Anh (V)
Bỉ (V)
Hòa
0
0.67
-0.91
5.5
0.92
u
0.84
20.00
1.10
5.20
0/0.5
-0.90
0.66
5/5.5
0.60
u
-0.84
2-1
2H 2'
Thụy Điển (V)
Bosnia-Herzegovina (V)
Hòa
0
-0.89
0.65
3.5/4
0.77
u
0.99
1.33
11.00
3.25
0.52
0/0.5
-0.76
4.0
-0.74
u
0.50
0-0
1H 4'
Israel (V)
Ả Rập Xê Út (V)
Hòa
0.80
0/0.5
0.96
2.0
0.95
u
0.81
3.10
2.25
2.63
0
-0.83
0.59
0.5/1
0.69
u
-0.93
3.90
2.77
1.88
0
-0.85
0.61
1.5/2
0.66
u
-0.90
0.57
0/0.5
-0.81
1.0
-0.85
u
0.61
0-0
1H 4'
Slovakia (V)
Nga (V)
Hòa
0.94
0/0.5
0.82
1.5/2
0.74
u
-0.98
3.40
2.13
2.59
0.61
0/0.5
-0.85
0.5/1
0.96
u
0.80
4.75
2.62
1.79
0.64
0.5
-0.88
2.0
-1.00
u
0.76
0
-0.69
0.45
0.5
0.62
u
-0.86
SABA CLUB FRIENDLY Virtual FIFA 21 - 16 Mins Play
0-0
2H 5'
Nimes (V)
Olympique Lyonnais (V)
Hòa
0.67
0/0.5
-0.91
0.5
0.88
u
0.88
5.70
2.69
1.66
0.35
0.5
-0.59
0.5/1
-0.77
u
0.53
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 - 15 Mins Play
0-0
2H 8'
AS Roma (V)
Juventus (V)
 
 
0-0
AS Roma (V) (Luân Lưu)
Juventus (V) (Luân Lưu)
0
0.94
0.90
5.5
0.94
u
0.90
2-0
2H 9'
Barcelona (V)
Real Sociedad (V)
 
 
Saba Soccer PinGoal
0-0
Pháp (PG)
Thụy Điển (PG)
 
 
 
 
Saba Soccer PinGoal - World Cup
0-0
Croatia (PG)
Uruguay (PG)
0
0.95
0.91
28.5
0.92
u
0.94
Saba Soccer PinGoal - Virtual League
0-0
VL Athens (PG)
VL Amsterdam (PG)
0
-0.93
0.79
28.5
0.89
u
0.97
Saba Soccer PinGoal - Super League
0-0
Bayern Munchen (PG)
Arsenal (PG)
0
0.83
-0.97
28.5
0.88
u
0.98
Saba Soccer PinGoal Max - Asian Cup
0-0
Kyrgyzstan (PG)
Bahrain (PG)
3.5
-0.60
u
0.46
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI A-LEAGUE ÚC
TRỰC TIẾP 02:45PM
Macarthur FC
Wellington Phoenix FC
Hòa
0
0.97
0.95
2.5/3
-0.96
u
0.86
2.69
2.56
3.45
0
0.97
0.93
1.0
0.87
u
-0.97
3.25
3.20
2.09
0/0.5
-0.81
0.73
2.5
0.79
u
-0.89
0/0.5
-0.69
0.59
1/1.5
-0.79
u
0.69
0.63
0/0.5
-0.71
3.0
-0.73
u
0.63
0.54
0/0.5
-0.64
0.5/1
0.56
u
-0.66
0.5
-0.59
0.51
2/2.5
0.61
u
-0.71
0.5/1
-0.31
0.21
1.5
-0.61
u
0.51
GIẢI A-LEAGUE ÚC - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 02:45PM
Macarthur FC Tổng Số Phạt Góc
Wellington Phoenix FC Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1/1.5
0.94
0.90
10.5
0.82
u
-1.00
1.58
2.99
6.70
0.5
0.77
-0.93
5.0
0.81
u
-0.99
1.77
2.97
4.55
1.0
0.79
-0.95
11.0
-0.98
u
0.80
0/0.5
0.63
-0.79
5.5
-0.99
u
0.81
THAILAND LEAGUE 1
TRỰC TIẾP 06:00PM
Chiangmai United
Chiangrai United
Hòa
0.83
1.0
-0.95
2.5/3
-0.95
u
0.81
4.45
1.60
3.70
-0.95
0/0.5
0.83
1.0
0.78
u
-0.92
4.40
2.29
2.19
-0.90
0.5/1
0.78
2.5
0.78
u
-0.92
0.65
0.5
-0.77
1/1.5
-0.81
u
0.67
TRỰC TIẾP 06:00PM
Prachuap FC
Police Tero
Hòa
0/0.5
0.93
0.95
2.5
-0.99
u
0.85
2.23
2.82
3.15
0
0.64
-0.76
1.0
0.99
u
0.87
2.69
3.85
2.05
0.5
-0.81
0.69
2/2.5
0.74
u
-0.88
0/0.5
-0.75
0.63
0.5/1
0.61
u
-0.75
TRỰC TIẾP 06:30PM
Ratchaburi Mitr Phol FC
Nongbua Pitchaya
Hòa
0/0.5
0.84
-0.96
2/2.5
0.80
u
-0.94
2.17
2.96
3.10
0/0.5
-0.81
0.69
0.5/1
0.66
u
-0.80
2.72
3.90
2.02
0.5
-0.85
0.73
2.5
-0.85
u
0.71
0
0.64
-0.76
1.0
-0.89
u
0.75
TRỰC TIẾP 07:00PM
Bangkok United
Muang Thong United
Hòa
0.5
0.87
-0.99
2.5/3
0.84
u
-0.98
1.87
3.35
3.50
0/0.5
-0.99
0.87
1/1.5
-0.89
u
0.75
2.49
3.75
2.21
0.5/1
-0.92
0.80
3.0
-0.89
u
0.75
0.5
-0.67
0.55
1.0
0.64
u
-0.78
*GIẢI NGOẠI HẠNG ANH
TRỰC TIẾP 09:00PM
Manchester City
Everton
Hòa
2.0
-0.90
0.83
3.0
0.86
u
-0.96
1.20
15.00
6.90
0.5/1
0.87
-0.97
1/1.5
0.88
u
-0.98
1.59
9.30
2.91
1.5/2
0.79
-0.86
3/3.5
-0.89
u
0.79
1.0
-0.70
0.60
1.5
-0.83
u
0.73
2/2.5
-0.70
0.63
2.5/3
0.68
u
-0.78
0.5
0.59
-0.69
1.0
0.49
u
-0.59
1.5
0.67
-0.74
3.5
-0.74
u
0.64
TRỰC TIẾP 11:30PM
Tottenham Hotspur
Leeds United
Hòa
0.5/1
0.99
0.94
2.5/3
-0.96
u
0.86
1.78
4.50
3.90
0/0.5
0.92
0.98
1.0
0.83
u
-0.93
2.40
4.70
2.22
0.5
0.78
-0.85
2.5
0.79
u
-0.89
0.5
-0.71
0.61
1/1.5
-0.76
u
0.66
1.0
-0.71
0.64
3.0
-0.73
u
0.63
0
0.43
-0.53
0.5/1
0.52
u
-0.62
0/0.5
0.55
-0.62
2/2.5
0.60
u
-0.70
0.5/1
-0.50
0.40
1.5
-0.56
u
0.46
*GIẢI NGOẠI HẠNG ANH - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
11/21 09:00PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
2.5/3
0.95
0.93
6.0
0.91
u
0.95
1/1.5
-0.97
0.85
2.5
0.87
u
0.99
*GIẢI NGOẠI HẠNG ANH - PHẠT GÓC
11/21 09:00PM
Đội Nhà Tổng Số Phạt Góc - Chủ Nhật
Đội Khách Tổng Số Phạt Góc - Chủ Nhật
6.5
-0.96
0.80
21.5
0.95
u
0.87
3/3.5
0.89
0.95
10.0
0.82
u
1.00
TRỰC TIẾP 09:00PM
Manchester City Tổng Số Phạt Góc
Everton Tổng Số Phạt Góc
5.0
1.00
0.84
11.0
-0.93
u
0.75
2.5
0.83
-0.99
5.0
0.85
u
0.97
TRỰC TIẾP 11:30PM
Tottenham Hotspur Tổng Số Phạt Góc
Leeds United Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.5
0.91
0.93
10.5
0.94
u
0.88
1.47
3.35
7.30
0.5/1
0.89
0.95
5.0
0.97
u
0.85
1.69
3.15
4.75
1/1.5
0.82
-0.98
10.0
0.69
u
-0.87
0.5
0.69
-0.85
4.5
0.60
u
-0.78
*GIẢI NGOẠI HẠNG ANH - THẺ PHẠT
11/21 09:00PM
Đội Nhà Tổng Số Thẻ Phạt - Chủ Nhật
Đội Khách Tổng Số Thẻ Phạt - Chủ Nhật
0.89
1.0
0.95
7.5
0.90
u
0.92
0.89
0/0.5
0.95
2.5
0.97
u
0.85
11/21 09:00PM
Manchester City Tổng Số Thẻ Phạt
Everton Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.95
0.5/1
0.89
3.0
0.64
u
-0.82
3.70
1.66
4.10
0.77
0/0.5
-0.93
1.0
0.96
u
0.86
4.25
2.47
2.08
11/21 11:30PM
Tottenham Hotspur Tổng Số Thẻ Phạt
Leeds United Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
-1.00
0/0.5
0.84
4.0
0.92
u
0.90
2.55
2.04
4.20
0
-0.86
0.70
1.0
0.72
u
-0.90
3.45
2.69
2.18
0.80
0.5
-0.96
3.5
0.62
u
-0.80
0.63
0/0.5
-0.79
1.5
-0.78
u
0.60
*GIẢI NGOẠI HẠNG ANH - TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
11/21 11:30PM
Tottenham Hotspur
Leeds United
2/2.5
0.87
0.93
13.0
0.80
u
-1.00
1.0
0.85
0.95
6.0
0.83
u
0.97
*GIẢI NGOẠI HẠNG ANH - TỔNG THỜI GIAN GHI BÀN
11/21 11:30PM
Tottenham Hotspur
Leeds United
135.5
-1.00
u
0.84
*GIẢI NGOẠI HẠNG ANH - ĐỘI GIAO BÓNG TRƯỚC
11/21 11:30PM
Tottenham Hotspur
Leeds United
0
-0.85
0.65
FANTASY MATCH
11/21 11:30PM
Tottenham Hotspur + FSV Mainz 05
Leeds United + FC Koln
1/1.5
0.90
0.90
5.5
0.88
u
0.92
0.5
0.95
0.85
2.5
0.98
u
0.82
11/21 11:30PM
Tottenham Hotspur + Real Betis
Leeds United + Elche
1.0
0.81
0.99
5.0
0.93
u
0.87
0.5
-0.97
0.77
2/2.5
0.97
u
0.83
*GIẢI SERIE A Ý
TRỰC TIẾP 06:30PM
Sassuolo
Cagliari
Hòa
0.5/1
0.84
-0.91
3.0
-1.00
u
0.90
1.68
4.85
4.20
0/0.5
0.81
-0.91
1/1.5
-0.94
u
0.84
2.28
4.50
2.38
1.0
-0.84
0.77
2.5/3
0.80
u
-0.90
0.5
-0.78
0.68
1.0
0.63
u
-0.73
0.5
0.68
-0.75
3/3.5
-0.75
u
0.65
0.5/1
-0.58
0.48
1.5
-0.68
u
0.58
1/1.5
-0.71
0.64
2.5
0.61
u
-0.71
0
0.38
-0.48
0.5/1
0.41
u
-0.51
TRỰC TIẾP 09:00PM
Bologna
Venezia
Hòa
0.5/1
0.89
-0.96
2.5
0.88
u
-0.98
1.67
5.50
3.90
0/0.5
0.87
-0.97
1.0
0.84
u
-0.94
2.31
5.10
2.21
1.0
-0.79
0.72
2.5/3
-0.91
u
0.81
0.5
-0.76
0.66
1/1.5
-0.73
u
0.63
0.5
0.67
-0.74
2/2.5
0.65
u
-0.75
0.5/1
-0.51
0.41
0.5/1
0.53
u
-0.63
1/1.5
-0.64
0.57
3.0
-0.67
u
0.57
0
0.38
-0.48
1.5
-0.56
u
0.46
TRỰC TIẾP 09:00PM
Salernitana
Sampdoria
Hòa
0.80
0/0.5
-0.87
2.5
0.98
u
0.92
3.10
2.42
3.30
0
-0.90
0.80
1.0
-1.00
u
0.90
3.60
3.05
2.12
0
-0.81
0.74
2/2.5
0.77
u
-0.87
0.64
0/0.5
-0.74
0.5/1
0.62
u
-0.72
0.63
0.5
-0.70
2.5/3
-0.76
u
0.66
0/0.5
-0.58
0.48
1/1.5
-0.66
u
0.56
0/0.5
-0.63
0.56
2.0
0.48
u
-0.58
0.23
0.5/1
-0.33
0.5
0.43
u
-0.53
TRỰC TIẾP 12:00AM
Inter Milan
Napoli
Hòa
0/0.5
0.98
0.95
2.5/3
-0.95
u
0.85
2.23
3.30
3.45
0/0.5
-0.78
0.68
1.0
0.80
u
-0.90
2.73
3.75
2.24
0.5
-0.81
0.74
2.5
0.83
u
-0.93
0
0.68
-0.78
1/1.5
-0.79
u
0.69
0
0.63
-0.70
3.0
-0.75
u
0.65
0.42
0/0.5
-0.52
0.5/1
0.53
u
-0.63
0.5/1
-0.59
0.52
2/2.5
0.60
u
-0.70
TRỰC TIẾP 02:45AM
Genoa
AS Roma
Hòa
0.90
0.5/1
-0.97
2.5/3
0.81
u
-0.91
4.45
1.79
3.90
0.99
0/0.5
0.91
1/1.5
-0.91
u
0.81
4.65
2.31
2.32
-0.86
0.5
0.79
3.0
-0.90
u
0.80
0.66
0.5
-0.76
1.0
0.66
u
-0.76
0.64
1.0
-0.71
2.5
0.68
u
-0.78
0
-0.54
0.44
1.5
-0.68
u
0.58
-0.63
0/0.5
0.56
3/3.5
-0.75
u
0.65
*GIẢI SERIE A Ý - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 06:30PM
Sassuolo Tổng Số Phạt Góc
Cagliari Tổng Số Phạt Góc
Hòa
2.0
0.72
-0.88
10.5
-0.96
u
0.78
1.28
4.80
7.90
1.0
0.78
-0.94
5.0
-0.98
u
0.80
1.51
3.95
5.00
2/2.5
0.87
0.97
10.0
0.77
u
-0.95
1/1.5
0.98
0.86
4.5
0.67
u
-0.85
TRỰC TIẾP 09:00PM
Bologna Tổng Số Phạt Góc
Venezia Tổng Số Phạt Góc
Hòa
2.5
0.91
0.93
9.5
0.97
u
0.85
1.25
5.30
7.90
1/1.5
0.85
0.99
4.5
0.97
u
0.85
1.43
4.60
5.10
2/2.5
0.74
-0.90
9.0
0.67
u
-0.85
1.0
0.66
-0.82
4.0
0.59
u
-0.77
TRỰC TIẾP 09:00PM
Salernitana Tổng Số Phạt Góc
Sampdoria Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.98
0.5
0.86
10.5
0.97
u
0.85
2.38
1.86
6.10
0.96
0/0.5
0.88
5.0
-0.98
u
0.80
2.30
2.16
4.50
0.76
0.5/1
-0.92
10.0
0.77
u
-0.95
0.70
0.5
-0.86
4.5
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 12:00AM
Inter Milan Tổng Số Phạt Góc
Napoli Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.0
-0.93
0.77
9.5
0.97
u
0.85
1.74
2.60
6.30
0.5
-0.95
0.79
4.5
-0.98
u
0.80
2.05
2.58
4.10
TRỰC TIẾP 02:45AM
Genoa Tổng Số Phạt Góc
AS Roma Tổng Số Phạt Góc
Hòa
-0.96
2.5
0.80
9.5
0.82
u
1.00
5.90
1.22
7.80
-0.99
1/1.5
0.83
4.5
0.87
u
0.95
4.50
1.42
5.10
*GIẢI SERIE A Ý - THẺ PHẠT
11/21 06:30PM
Sassuolo Total Bookings
Cagliari Total Bookings
Hòa
0.89
0.5/1
0.95
5.0
0.93
u
0.89
2.87
1.78
4.80
0.84
0/0.5
-1.00
1.5
0.87
u
0.95
3.30
2.28
2.65
-0.94
0.5
0.78
4.5
0.62
u
-0.80
0
-0.77
0.61
2.0
-0.72
u
0.54
11/21 09:00PM
Bologna Total Bookings
Venezia Total Bookings
Hòa
0.93
0.5/1
0.91
5.5
0.94
u
0.88
2.85
1.76
5.00
0.89
0/0.5
0.95
2.0
-0.88
u
0.70
3.25
2.17
2.84
-0.92
0.5
0.76
5.0
0.62
u
-0.80
0
-0.75
0.59
1.5
0.62
u
-0.80
11/21 09:00PM
Salernitana Total Bookings
Sampdoria Total Bookings
Hòa
0
-0.98
0.82
5.0
0.92
u
0.90
2.40
2.16
4.20
0
-1.00
0.84
1.5
0.83
u
0.99
2.95
2.71
2.43
0.82
0/0.5
-0.98
4.5
0.62
u
-0.80
0.63
0/0.5
-0.79
2.0
-0.63
u
0.45
11/22 12:00AM
Inter Milan Tổng Số Thẻ Phạt
Napoli Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.94
0.5
0.90
5.5
0.97
u
0.85
2.66
1.90
4.60
0.80
0/0.5
-0.96
1.5
0.75
u
-0.93
3.20
2.28
2.70
11/22 02:45AM
Genoa Total Bookings
AS Roma Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0
0.84
1.00
5.0
-0.90
u
0.72
2.18
2.37
4.20
0
0.84
1.00
1.5
-0.96
u
0.78
2.73
2.97
2.40
*GIẢI SERIE A Ý - TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
11/21 06:30PM
Sassuolo
Cagliari
3.0
0.80
1.00
13.5
0.97
u
0.83
1.5
0.85
0.95
6.0
0.75
u
-0.95
11/21 09:00PM
Bologna
Venezia
3.5
0.90
0.90
12.0
0.82
u
0.98
1.5
0.70
-0.90
5.5
0.84
u
0.96
11/21 09:00PM
Salernitana
Sampdoria
0.98
0.5/1
0.82
13.0
0.89
u
0.91
-0.87
0/0.5
0.67
6.0
0.93
u
0.87
*GIẢI SERIE A Ý - TỔNG THỜI GIAN GHI BÀN
11/21 06:30PM
Sassuolo
Cagliari
145.5
-1.00
u
0.84
11/21 09:00PM
Bologna
Venezia
135.5
-1.00
u
0.84
11/21 09:00PM
Salernitana
Sampdoria
125.5
-1.00
u
0.84
*GIẢI SERIE A Ý - ĐỘI GIAO BÓNG TRƯỚC
11/21 06:30PM
Sassuolo
Cagliari
0
-0.89
0.69
11/21 09:00PM
Bologna
Venezia
0
-0.85
0.65
11/21 09:00PM
Salernitana
Sampdoria
0
-0.69
0.49
FANTASY MATCH
11/21 06:30PM
Sassuolo + FC Heidenheim 1846
Cagliari + Holstein Kiel
1.0
0.75
-0.95
5.5
0.78
u
-0.98
0.5
0.98
0.82
2.5
0.88
u
0.92
11/21 06:30PM
Sassuolo + Fortuna Dusseldorf
Cagliari + Dynamo Dresden
1.0
0.84
0.96
5.5
0.94
u
0.86
0.5
-0.92
0.72
2.5
-0.96
u
0.76
11/21 06:30PM
Sassuolo + RC Lens
Cagliari + Stade Brestois
1.0
0.80
1.00
5.5
0.80
u
1.00
0.5
-0.96
0.76
2.5
0.90
u
0.90
11/21 08:00PM
Bologna + Getafe CF
Venezia + Cadiz
1/1.5
0.85
0.95
4/4.5
0.76
u
-0.96
0.5
0.90
0.90
2.0
-1.00
u
0.80
11/21 08:00PM
Sampdoria + Getafe CF
Salernitana + Cadiz
0.5/1
0.98
0.82
4/4.5
0.85
u
0.95
0/0.5
-0.95
0.75
2.0
-0.90
u
0.70
11/21 09:00PM
Bologna + Sampdoria
Venezia + Salernitana
1.0
0.97
0.83
5.0
0.87
u
0.93
0/0.5
0.75
-0.95
2/2.5
0.97
u
0.83
11/21 09:00PM
Bologna + SC Freiburg
Venezia + Eintracht Frankfurt
1/1.5
0.80
1.00
5/5.5
0.86
u
0.94
0.5
0.85
0.95
2.5
-0.90
u
0.70
11/21 09:00PM
Sampdoria + SC Freiburg
Salernitana + Eintracht Frankfurt
0.5/1
0.92
0.88
5/5.5
0.92
u
0.88
0/0.5
0.98
0.82
2.5
-0.88
u
0.68
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA
TRỰC TIẾP 08:00PM
Getafe CF
Cadiz
Hòa
0.5
-0.92
0.85
1.5/2
0.85
u
-0.95
2.08
4.40
3.00
0/0.5
-0.79
0.69
0.5/1
-1.00
u
0.90
3.00
4.70
1.87
0/0.5
0.78
-0.85
2.0
-0.86
u
0.76
0
0.50
-0.60
0.5
0.68
u
-0.78
0.5/1
-0.69
0.62
1.5
0.62
u
-0.72
0.5
-0.50
0.40
1.0
-0.58
u
0.48
0
0.44
-0.51
2/2.5
-0.64
u
0.54
0.26
0/0.5
-0.36
1/1.5
-0.41
u
0.31
TRỰC TIẾP 10:15PM
Granada CF
Real Madrid
Hòa
0.89
1/1.5
-0.96
2.5/3
0.90
u
1.00
7.40
1.46
4.55
0.88
0.5
-0.98
1/1.5
-0.84
u
0.74
5.90
2.02
2.40
-0.86
1.0
0.79
3.0
-0.87
u
0.77
-0.77
0/0.5
0.67
1.0
0.71
u
-0.81
0.64
1.5
-0.71
2.5
0.68
u
-0.78
0.58
0.5/1
-0.68
1.5
-0.67
u
0.57
-0.67
0.5/1
0.60
3/3.5
-0.68
u
0.58
0
-0.34
0.24
0.5/1
0.47
u
-0.57
TRỰC TIẾP 12:30AM
Elche
Real Betis
Hòa
-0.99
0/0.5
0.92
2/2.5
0.88
u
-0.98
3.60
2.20
3.25
0.70
0/0.5
-0.80
1.0
-0.90
u
0.80
4.20
2.85
2.04
0.76
0.5
-0.83
2.5
-0.85
u
0.75
0
-0.74
0.64
0.5/1
0.67
u
-0.77
0
-0.61
0.54
2.0
0.63
u
-0.73
0.44
0.5
-0.54
1/1.5
-0.61
u
0.51
0.55
0.5/1
-0.62
2.5/3
-0.68
u
0.58
0/0.5
-0.45
0.35
0.5
0.47
u
-0.57
TRỰC TIẾP 03:00AM
Real Sociedad
Valencia CF
Hòa
0.5/1
0.91
-0.98
2.5
-0.92
u
0.82
1.70
5.40
3.75
0/0.5
0.92
0.98
1.0
-0.97
u
0.87
2.42
5.20
2.11
1.0
-0.79
0.72
2/2.5
0.82
u
-0.92
0.5
-0.70
0.60
0.5/1
0.65
u
-0.75
0.5
0.70
-0.77
2.5/3
-0.73
u
0.63
0
0.40
-0.50
1/1.5
-0.63
u
0.53
0/0.5
0.50
-0.57
2.0
0.55
u
-0.65
0.5/1
-0.49
0.39
0.5
0.44
u
-0.54
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
11/21 08:00PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
0.93
0/0.5
0.95
10.0
0.96
u
0.90
0
-0.97
0.85
4/4.5
0.91
u
0.95
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA - PHẠT GÓC
11/21 08:00PM
Đội Nhà Tổng Số Phạt Góc - Chủ Nhật
Đội Khách Tổng Số Phạt Góc - Chủ Nhật
0.89
0.5
0.95
35.5
0.92
u
0.90
0.89
0/0.5
0.95
16.5
0.87
u
0.95
TRỰC TIẾP 08:00PM
Getafe CF Tổng Số Phạt Góc
Cadiz Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.5
0.89
0.95
8.5
0.97
u
0.85
1.43
3.75
6.50
0.5/1
0.87
0.97
4.0
-0.98
u
0.80
1.70
3.35
4.30
1/1.5
0.75
-0.91
8.0
0.77
u
-0.95
0.5
0.70
-0.86
3.5
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 10:15PM
Granada CF Tổng Số Phạt Góc
Real Madrid Tổng Số Phạt Góc
Hòa
-0.94
2.5
0.78
9.0
0.97
u
0.85
6.00
1.20
8.30
1.00
1/1.5
0.84
4.0
0.77
u
-0.95
4.85
1.41
4.90
0.90
2.5/3
0.94
8.5
0.77
u
-0.95
0.78
1.5
-0.94
4.5
-0.83
u
0.65
TRỰC TIẾP 12:30AM
Elche Tổng Số Phạt Góc
Real Betis Tổng Số Phạt Góc
Hòa
-0.92
0.5
0.76
9.0
0.97
u
0.85
2.63
1.76
5.90
-0.98
0/0.5
0.82
4.0
0.82
u
1.00
2.58
2.06
4.05
0.87
0.5/1
0.97
8.5
0.77
u
-0.95
0.78
0.5
-0.94
4.5
-0.83
u
0.65
TRỰC TIẾP 03:00AM
Real Sociedad Tổng Số Phạt Góc
Valencia CF Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1/1.5
0.82
-0.98
8.5
0.97
u
0.85
1.47
3.55
6.50
0.5/1
0.94
0.90
4.0
-0.98
u
0.80
1.80
3.20
4.00
1.5
0.98
0.86
8.0
0.77
u
-0.95
0.5
0.80
-0.96
3.5
0.62
u
-0.80
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA - THẺ PHẠT
11/21 08:00PM
Đội Nhà Tổng Số Thẻ Phạt - Chủ Nhật
Đội Khách Tổng Số Thẻ Phạt - Chủ Nhật
0/0.5
0.89
0.95
22.0
0.92
u
0.90
0
0.80
-0.96
7.0
0.92
u
0.90
11/21 08:00PM
Getafe CF Tổng Số Thẻ Phạt
Cadiz Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0/0.5
-0.98
0.82
6.0
0.88
u
0.94
2.14
2.23
4.95
0
0.82
-0.98
2.0
-0.98
u
0.80
2.45
2.72
2.90
0
0.88
0.96
6.5
-0.93
u
0.75
0/0.5
-0.84
0.68
1.5
0.52
u
-0.70
11/21 10:15PM
Granada CF Tổng Số Thẻ Phạt
Real Madrid Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.5
0.84
1.00
5.0
0.97
u
0.85
1.84
2.81
4.50
0/0.5
-0.96
0.80
1.5
0.92
u
0.90
2.40
3.20
2.56
0.5/1
-0.96
0.80
4.5
0.67
u
-0.85
0.5
-0.71
0.55
2.0
-0.63
u
0.45
11/22 12:30AM
Elche Tổng Số Thẻ Phạt
Real Betis Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0
0.84
1.00
5.0
0.92
u
0.90
2.16
2.35
4.30
0
0.84
1.00
1.5
0.87
u
0.95
2.62
2.85
2.58
0/0.5
-0.96
0.80
4.5
0.62
u
-0.80
0/0.5
-0.78
0.62
2.0
-0.63
u
0.45
11/22 03:00AM
Real Sociedad Tổng Số Thẻ Phạt
Valencia CF Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.94
0.5
0.90
5.5
0.97
u
0.85
2.63
1.90
4.70
0.76
0/0.5
-0.92
1.5
0.77
u
-0.95
3.10
2.29
2.77
-0.89
0/0.5
0.73
5.0
0.67
u
-0.85
0
-0.82
0.66
2.0
-0.73
u
0.55
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA - TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
11/21 08:00PM
Getafe CF
Cadiz
2.0
0.84
0.96
10.5
0.90
u
0.90
1.0
0.80
1.00
5.0
-0.95
u
0.75
11/21 10:15PM
Granada CF
Real Madrid
0.98
3.5/4
0.82
12.0
0.93
u
0.87
-1.00
1.5/2
0.80
5.5
-1.00
u
0.80
11/22 12:30AM
Elche
Real Betis
0.98
1.0
0.82
11.5
0.95
u
0.85
0.93
0.5
0.87
5.0
0.87
u
0.93
11/22 03:00AM
Real Sociedad
Valencia CF
1.5/2
0.72
-0.92
11.0
0.92
u
0.88
0.5/1
0.72
-0.92
5.0
0.95
u
0.85
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA - TỔNG THỜI GIAN GHI BÀN
11/21 08:00PM
Getafe CF
Cadiz
95.5
-1.00
u
0.84
11/21 10:15PM
Granada CF
Real Madrid
140.5
-1.00
u
0.84
11/22 12:30AM
Elche
Real Betis
120.5
-1.00
u
0.84
11/22 03:00AM
Real Sociedad
Valencia CF
120.5
-1.00
u
0.84
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA - ĐỘI GIAO BÓNG TRƯỚC
11/21 08:00PM
Getafe CF
Cadiz
0
-0.89
0.69
11/21 10:15PM
Granada CF
Real Madrid
0
-0.79
0.59
11/22 12:30AM
Elche
Real Betis
0
-0.62
0.42
11/22 03:00AM
Real Sociedad
Valencia CF
0
-0.59
0.39
FANTASY MATCH
11/21 08:00PM
Getafe CF + SC Freiburg
Cadiz + Eintracht Frankfurt
1.0
0.90
0.90
4.5
0.84
u
0.96
0.5
-0.88
0.68
2.0
0.94
u
0.86
11/21 11:30PM
Real Betis + FSV Mainz 05
Elche + FC Koln
0.5/1
0.85
0.95
5.0
0.80
u
1.00
0/0.5
0.90
0.90
2/2.5
0.90
u
0.90
11/22 01:00AM
Real Sociedad + Molde
Valencia CF + Rosenborg
1.5/2
0.80
1.00
5.5/6
0.88
u
0.92
0.5/1
0.85
0.95
2.5/3
-0.90
u
0.70
11/22 02:45AM
Real Sociedad + Olympique Lyonnais
Valencia CF + Olympique de Marseille
1/1.5
0.85
0.95
5.5
0.93
u
0.87
0.5
0.90
0.90
2.5
-0.97
u
0.77
*GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐỨC
TRỰC TIẾP 09:30PM
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
Hòa
0.5
0.95
0.98
2.5/3
-0.97
u
0.87
1.95
4.00
3.60
0/0.5
-0.88
0.78
1.0
0.86
u
-0.96
2.66
4.10
2.17
0/0.5
0.75
-0.82
2.5
0.79
u
-0.89
0
0.61
-0.71
1/1.5
-0.81
u
0.71
0.5/1
-0.73
0.66
3.0
-0.75
u
0.65
0.5
-0.60
0.50
0.5/1
0.54
u
-0.64
0
0.47
-0.54
2/2.5
0.59
u
-0.69
0.35
0/0.5
-0.45
1.5
-0.55
u
0.45
TRỰC TIẾP 11:30PM
FSV Mainz 05
FC Koln
Hòa
0.5
-0.94
0.87
2.5/3
0.92
u
0.98
2.06
3.70
3.50
0/0.5
-0.84
0.74
1.0
0.76
u
-0.86
2.75
3.75
2.23
0/0.5
0.83
-0.90
3.0
-0.82
u
0.72
0
0.58
-0.68
1/1.5
-0.82
u
0.72
0.5/1
-0.70
0.63
2.5
0.73
u
-0.83
0.5
-0.57
0.47
0.5/1
0.49
u
-0.59
0
0.55
-0.62
3/3.5
-0.65
u
0.57
0.38
0/0.5
-0.48
1.5
-0.60
u
0.50
*GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐỨC - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
11/21 09:30PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
0.5/1
0.80
-0.92
5.5
0.86
u
1.00
0/0.5
0.80
-0.92
2.5
-0.94
u
0.80
*GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐỨC - PHẠT GÓC
11/21 09:30PM
Đội Nhà Tổng Số Phạt Góc - Chủ Nhật
Đội Khách Tổng Số Phạt Góc - Chủ Nhật
1.0
-0.96
0.80
18.5
0.80
u
-0.98
0.5
0.89
0.95
8.5
0.77
u
-0.95
TRỰC TIẾP 09:30PM
SC Freiburg Tổng Số Phạt Góc
Eintracht Frankfurt Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.5
0.89
0.95
9.5
0.97
u
0.85
1.89
2.36
6.00
0/0.5
0.92
0.92
4.5
-0.98
u
0.80
1.95
2.78
4.05
0/0.5
0.72
-0.88
9.0
0.77
u
-0.95
0
0.62
-0.78
4.0
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 11:30PM
FSV Mainz 05 Tổng Số Phạt Góc
FC Koln Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.5
0.89
0.95
9.0
0.87
u
0.95
1.89
2.38
5.80
0/0.5
0.85
0.99
4.0
0.77
u
-0.95
2.13
2.55
3.90
0.5/1
-0.94
0.78
9.5
-0.93
u
0.75
0.5
-0.88
0.72
4.5
-0.88
u
0.70
*GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐỨC - THẺ PHẠT
11/21 09:30PM
Đội Nhà Tổng Số Thẻ Phạt - Chủ Nhật
Đội Khách Tổng Số Thẻ Phạt - Chủ Nhật
0.89
0.5
0.95
8.5
-0.96
u
0.78
0.85
0/0.5
0.99
2.5
0.77
u
-0.95
11/21 09:30PM
SC Freiburg Tổng Số Thẻ Phạt
Eintracht Frankfurt Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.94
0/0.5
0.90
4.0
-0.98
u
0.80
2.50
2.09
4.15
0
-0.91
0.75
1.0
0.77
u
-0.95
3.30
2.73
2.22
0.75
0.5
-0.91
3.5
0.72
u
-0.90
0.59
0/0.5
-0.75
1.5
-0.73
u
0.55
11/21 11:30PM
FSV Mainz 05 Tổng Số Thẻ Phạt
FC Koln Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.88
0/0.5
0.96
4.0
0.72
u
-0.90
2.50
2.05
4.30
0
-0.96
0.80
1.5
-0.93
u
0.75
3.05
2.67
2.40
0
-0.90
0.74
4.5
-0.98
u
0.80
0.63
0/0.5
-0.79
1.0
0.57
u
-0.75
*GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐỨC - TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
11/21 09:30PM
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
1.0
0.74
-0.94
12.5
-0.98
u
0.78
0.5
0.88
0.92
5.5
0.88
u
0.92
11/21 11:30PM
FSV Mainz 05
FC Koln
1.0
0.84
0.96
11.5
0.80
u
1.00
0.5
0.90
0.90
5.0
0.73
u
-0.93
*GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐỨC - TỔNG THỜI GIAN GHI BÀN
11/21 09:30PM
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
135.5
-1.00
u
0.84
11/21 11:30PM
FSV Mainz 05
FC Koln
135.5
-1.00
u
0.84
GIẢI LIGUE 1 PHÁP
TRỰC TIẾP 07:00PM
Stade Brestois
RC Lens
Hòa
0.88
0/0.5
-0.96
2.5
0.85
u
-0.95
3.05
2.28
3.50
0
-0.84
0.74
1.0
0.84
u
-0.94
3.60
2.84
2.13
0
-0.76
0.68
2.5/3
-0.86
u
0.76
0.62
0/0.5
-0.72
1/1.5
-0.75
u
0.65
0.70
0.5
-0.78
2/2.5
0.64
u
-0.74
0/0.5
-0.53
0.43
0.5/1
0.53
u
-0.63
TRỰC TIẾP 09:00PM
Angers
Lorient
Hòa
0.5
0.94
0.98
2/2.5
0.98
u
0.92
1.94
4.35
3.30
0/0.5
-0.94
0.84
1.0
-0.81
u
0.71
2.53
5.00
1.98
0.5/1
-0.82
0.74
2.5
-0.80
u
0.70
0.5
-0.65
0.55
0.5/1
0.70
u
-0.80
0/0.5
0.61
-0.69
2.0
0.69
u
-0.79
0
0.45
-0.55
1/1.5
-0.55
u
0.45
TRỰC TIẾP 09:00PM
Metz
Girondins de Bordeaux
Hòa
0/0.5
-0.90
0.82
2.5
-0.91
u
0.81
2.40
3.10
3.20
0
0.81
-0.91
1.0
-0.92
u
0.82
3.10
3.60
2.01
0
0.78
-0.86
2/2.5
0.84
u
-0.94
0/0.5
-0.67
0.57
0.5/1
0.64
u
-0.74
0.5
-0.71
0.63
2.5/3
-0.75
u
0.65
0.44
0/0.5
-0.54
1/1.5
-0.61
u
0.51
TRỰC TIẾP 09:00PM
RC Strasbourg
Reims
Hòa
0.5
-0.93
0.85
2/2.5
-0.89
u
0.79
2.07
3.95
3.20
0/0.5
-0.80
0.70
0.5/1
0.81
u
-0.91
2.81
4.60
1.90
0/0.5
0.77
-0.85
2.0
0.82
u
-0.92
0
0.56
-0.66
1.0
-0.79
u
0.69
0.5/1
-0.69
0.61
2.5
-0.72
u
0.62
0.31
0/0.5
-0.41
0.5
0.56
u
-0.66
TRỰC TIẾP 09:00PM
Troyes
AS Saint Etienne
Hòa
0/0.5
0.97
0.95
2.5/3
-0.95
u
0.85
2.26
3.15
3.45
0
0.76
-0.86
1.0
0.80
u
-0.90
2.84
3.50
2.16
0
0.65
-0.73
2.5
0.82
u
-0.92
0/0.5
-0.74
0.64
1/1.5
-0.76
u
0.66
0.5
-0.79
0.71
3.0
-0.73
u
0.63
0.44
0/0.5
-0.54
0.5/1
0.51
u
-0.61
TRỰC TIẾP 11:00PM
Clermont
OGC Nice
Hòa
0.90
0/0.5
-0.98
2.5
0.99
u
0.91
3.20
2.28
3.35
0
-0.82
0.72
1.0
0.94
u
0.96
3.70
2.86
2.08
0.70
0.5
-0.78
2.5/3
-0.85
u
0.75
0.68
0/0.5
-0.78
1/1.5
-0.72
u
0.62
0
-0.75
0.67
2/2.5
0.67
u
-0.77
0/0.5
-0.50
0.40
0.5/1
0.58
u
-0.68
TRỰC TIẾP 02:45AM
Olympique Lyonnais
Olympique de Marseille
Hòa
0.5
-0.97
0.89
3.0
0.93
u
0.97
2.03
3.50
3.70
0/0.5
-0.90
0.80
1/1.5
-1.00
u
0.90
2.58
3.45
2.37
0/0.5
0.75
-0.83
2.5/3
0.70
u
-0.80
0.5
-0.63
0.53
1.0
0.57
u
-0.67
0.5/1
-0.78
0.70
3/3.5
-0.82
u
0.72
0
0.58
-0.68
1.5
-0.72
u
0.62
GIẢI LIGUE 1 PHÁP - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
11/21 07:00PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
1.5
0.99
0.89
18.5/19
0.91
u
0.95
0.5
0.88
1.00
8/8.5
0.96
u
0.90
GIẢI LIGUE 1 PHÁP - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 07:00PM
Stade Brestois Tổng Số Phạt Góc
RC Lens Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.94
0.5
0.90
9.5
0.87
u
0.95
2.34
1.90
6.00
0.90
0/0.5
0.94
4.5
0.92
u
0.90
2.79
2.01
3.80
-0.90
0/0.5
0.74
10.0
-0.93
u
0.75
0
-0.80
0.64
5.0
-0.78
u
0.60
TRỰC TIẾP 09:00PM
Angers Tổng Số Phạt Góc
Lorient Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.5
0.99
0.85
9.0
0.82
u
1.00
1.52
3.25
6.50
0.5/1
0.99
0.85
4.0
0.72
u
-0.90
1.74
3.25
4.20
1/1.5
0.82
-0.98
9.5
-0.93
u
0.75
0.5
0.74
-0.90
4.5
-0.93
u
0.75
TRỰC TIẾP 09:00PM
Metz Tổng Số Phạt Góc
Girondins de Bordeaux Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.5
0.96
0.88
10.0
-0.98
u
0.80
1.96
2.26
6.00
0/0.5
0.96
0.88
4.5
0.87
u
0.95
2.07
2.68
3.80
0/0.5
0.79
-0.95
9.5
0.77
u
-0.95
0
0.69
-0.85
5.0
-0.78
u
0.60
TRỰC TIẾP 09:00PM
RC Strasbourg Tổng Số Phạt Góc
Reims Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.5/1
0.92
0.92
9.5
0.97
u
0.85
1.76
2.60
6.00
0/0.5
0.82
-0.98
4.5
-0.98
u
0.80
2.00
2.61
4.20
0.5
0.76
-0.92
9.0
0.77
u
-0.95
0.5
-1.00
0.84
4.0
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 09:00PM
Troyes Tổng Số Phạt Góc
AS Saint Etienne Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0
0.93
0.91
9.5
0.92
u
0.90
2.11
2.09
6.00
0
0.91
0.93
4.5
0.92
u
0.90
2.34
2.37
3.70
0/0.5
-0.91
0.75
9.0
0.72
u
-0.90
0/0.5
-0.84
0.68
4.0
0.53
u
-0.71
TRỰC TIẾP 11:00PM
Clermont Tổng Số Phạt Góc
OGC Nice Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.94
0/0.5
0.90
9.5
0.97
u
0.85
2.35
1.93
5.70
0.80
0/0.5
-0.96
4.5
0.97
u
0.85
2.75
2.09
3.60
0
-0.90
0.74
9.0
0.77
u
-0.95
0
-0.84
0.68
4.0
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 02:45AM
Olympique Lyonnais Tổng Số Phạt Góc
Olympique de Marseille Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1/1.5
0.96
0.88
10.0
-0.98
u
0.80
1.57
3.05
6.50
0.5
0.84
1.00
4.5
0.82
u
1.00
1.84
2.86
4.40
1.0
0.80
-0.96
9.5
0.77
u
-0.95
0.5/1
-0.94
0.78
5.0
-0.78
u
0.60
GIẢI LIGUE 1 PHÁP - TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
11/21 07:00PM
Stade Brestois
RC Lens
0.94
0.5/1
0.86
12.0
0.80
u
1.00
-0.95
0/0.5
0.75
5.5
0.85
u
0.95
11/21 09:00PM
Angers
Lorient
2.0
0.86
0.94
11.5
0.95
u
0.85
1.0
0.95
0.85
5.0
0.87
u
0.93
11/21 09:00PM
Metz
Girondins de Bordeaux
0.5/1
0.95
0.85
12.5
0.99
u
0.81
0/0.5
0.81
0.99
5.5
0.91
u
0.89
11/21 09:00PM
RC Strasbourg
Reims
1/1.5
0.91
0.89
11.5
0.83
u
0.97
0.5
0.94
0.86
5.5
-0.95
u
0.75
11/21 09:00PM
Troyes
AS Saint Etienne
0/0.5
0.85
0.95
12.0
0.84
u
0.96
0
0.75
-0.95
5.5
0.86
u
0.94
11/21 11:00PM
Clermont
OGC Nice
0.92
0.5
0.88
12.0
0.84
u
0.96
-0.99
0/0.5
0.79
5.5
0.88
u
0.92
11/22 02:45AM
Olympique Lyonnais
Olympique de Marseille
1.5/2
0.90
0.90
13.0
0.95
u
0.85
0.5/1
0.90
0.90
5.5
0.63
u
-0.83
FANTASY MATCH
11/21 07:00PM
RC Lens + FC Heidenheim 1846
Stade Brestois + Holstein Kiel
0.5
0.84
0.96
5/5.5
0.85
u
0.95
0/0.5
-1.00
0.80
2.5
-0.90
u
0.70
11/21 07:00PM
RC Lens + Fortuna Dusseldorf
Stade Brestois + Dynamo Dresden
0.5
0.94
0.86
5.0
0.90
u
0.90
0/0.5
-0.90
0.70
2/2.5
-1.00
u
0.80
11/21 09:00PM
Angers + Metz
Lorient + Girondins de Bordeaux
0.5/1
0.88
0.92
4.5/5
0.94
u
0.86
0/0.5
0.95
0.85
2/2.5
-0.86
u
0.66
11/21 09:00PM
Angers + RC Strasbourg
Lorient + Reims
1.0
0.87
0.93
4.5
0.95
u
0.85
0.5
-0.90
0.70
2.0
-0.95
u
0.75
11/21 09:00PM
Angers + Troyes
Lorient + AS Saint Etienne
0.5/1
0.83
0.97
5.0
0.92
u
0.88
0/0.5
0.90
0.90
2/2.5
-0.98
u
0.78
11/21 09:00PM
Metz + RC Strasbourg
Girondins de Bordeaux + Reims
0.5/1
0.96
0.84
4.5/5
-1.00
u
0.80
0/0.5
-1.00
0.80
2.0
0.80
u
1.00
GIẢI HẠNG 2 ANH
TRỰC TIẾP 07:00PM
Derby County
Bournemouth
Hòa
0.93
0.5/1
0.99
2/2.5
-0.97
u
0.87
4.80
1.81
3.45
0.91
0/0.5
0.99
0.5/1
0.78
u
-0.88
4.70
2.53
2.03
-0.89
0.5
0.81
2.0
0.69
u
-0.79
0.55
0.5
-0.65
1.0
-0.82
u
0.72
0.59
1.0
-0.67
2.5
-0.73
u
0.63
GIẢI HẠNG 2 ĐỨC
TRỰC TIẾP 07:30PM
Dynamo Dresden
Fortuna Dusseldorf
Hòa
0.84
0/0.5
-0.92
2/2.5
0.89
u
-0.99
3.10
2.44
3.15
0
-0.90
0.80
1.0
-0.91
u
0.81
3.75
3.20
1.93
0
-0.85
0.77
2.5
-0.83
u
0.73
0.58
0/0.5
-0.68
0.5/1
0.61
u
-0.71
0.61
0.5
-0.69
2.5/3
-0.70
u
0.60
0/0.5
-0.54
0.44
1/1.5
-0.63
u
0.53
TRỰC TIẾP 07:30PM
FC Heidenheim 1846
Holstein Kiel
Hòa
0/0.5
0.90
-0.98
2.5/3
-0.98
u
0.88
2.19
3.30
3.45
0/0.5
-0.78
0.68
1.0
0.79
u
-0.89
2.64
3.85
2.17
0.5
-0.84
0.76
2.5
0.82
u
-0.92
0
0.64
-0.74
1/1.5
-0.76
u
0.66
0
0.60
-0.68
3.0
-0.73
u
0.63
0.42
0/0.5
-0.52
0.5/1
0.50
u
-0.60
TRỰC TIẾP 07:30PM
Ingolstadt 04
Karlsruher SC
Hòa
0.80
0/0.5
-0.88
2.5
-0.99
u
0.89
3.05
2.42
3.20
0
-0.89
0.79
1.0
0.98
u
0.92
3.60
3.00
2.05
0
-0.84
0.76
2.5/3
-0.86
u
0.76
0.62
0/0.5
-0.72
1/1.5
-0.72
u
0.62
0.62
0.5
-0.70
2/2.5
0.69
u
-0.79
0/0.5
-0.54
0.44
0.5/1
0.60
u
-0.70
GIẢI HẠNG 2 ĐỨC - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
11/21 07:30PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
0
-0.99
0.87
8.0
-0.99
u
0.85
0
0.95
0.93
3.5
-0.99
u
0.85
GIẢI HẠNG 2 ĐỨC - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 07:30PM
Dynamo Dresden Tổng Số Phạt Góc
Fortuna Dusseldorf Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.88
0/0.5
0.96
9.5
0.92
u
0.90
2.32
1.95
5.70
0
1.00
0.84
4.5
0.92
u
0.90
2.35
2.16
4.30
0
-0.92
0.76
9.0
0.67
u
-0.85
0.76
0/0.5
-0.92
4.0
0.57
u
-0.75
TRỰC TIẾP 07:30PM
FC Heidenheim 1846 Tổng Số Phạt Góc
Holstein Kiel Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1/1.5
0.96
0.88
10.5
0.97
u
0.85
1.59
2.95
6.60
0.5
0.84
1.00
5.0
0.97
u
0.85
1.84
2.80
4.55
1.0
0.82
-0.98
10.0
0.72
u
-0.90
0.5/1
-0.94
0.78
4.5
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 07:30PM
Ingolstadt 04 Tổng Số Phạt Góc
Karlsruher SC Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.94
0.5
0.90
9.5
0.92
u
0.90
2.36
1.90
5.90
0.92
0/0.5
0.92
4.5
0.92
u
0.90
2.69
1.94
4.30
-0.90
0/0.5
0.74
9.0
0.67
u
-0.85
0
-0.80
0.64
4.0
0.57
u
-0.75
GIẢI HẠNG 2 ĐỨC - TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
11/21 07:30PM
Dynamo Dresden
Fortuna Dusseldorf
0.83
0.5
0.97
12.0
0.94
u
0.86
0
-0.88
0.68
5.5
0.93
u
0.87
11/21 07:30PM
FC Heidenheim 1846
Holstein Kiel
1.5
0.85
0.95
13.0
0.86
u
0.94
0.5/1
0.96
0.84
6.0
0.87
u
0.93
11/21 07:30PM
Ingolstadt 04
Karlsruher SC
0.88
0.5/1
0.92
12.0
0.91
u
0.89
-0.98
0/0.5
0.78
5.5
0.89
u
0.91
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NA UY
TRỰC TIẾP 11:00PM
Bodo Glimt
Lillestrom
Hòa
1/1.5
-0.99
0.91
3/3.5
-0.96
u
0.86
1.47
6.20
4.85
0.5
0.98
0.92
1/1.5
0.92
u
0.98
1.98
5.10
2.51
1.5
-0.80
0.72
3.0
0.80
u
-0.90
0.5/1
-0.74
0.62
1.5
-0.73
u
0.61
1.0
0.66
-0.74
3.5
-0.76
u
0.66
0/0.5
0.60
-0.72
1.0
0.49
u
-0.61
TRỰC TIẾP 11:00PM
Sandefjord
Brann
Hòa
0.84
0/0.5
-0.92
2.5/3
-0.98
u
0.88
2.89
2.42
3.45
0
-0.97
0.87
1.0
0.78
u
-0.90
3.35
3.10
2.09
0
-0.87
0.79
2.5
0.81
u
-0.91
0.62
0/0.5
-0.74
1/1.5
-0.82
u
0.72
0.62
0.5
-0.70
3.0
-0.75
u
0.65
0/0.5
-0.63
0.51
0.5/1
0.50
u
-0.62
TRỰC TIẾP 11:00PM
Sarpsborg 08
Odd BK
Hòa
0.5
0.94
0.98
2.5/3
0.94
u
0.96
1.94
3.85
3.65
0/0.5
-0.90
0.80
1.0
0.74
u
-0.86
2.50
4.15
2.17
0/0.5
0.74
-0.82
2.5
0.78
u
-0.88
0
0.54
-0.66
1/1.5
-0.82
u
0.72
0.5/1
-0.78
0.70
3.0
-0.80
u
0.70
0.33
0/0.5
-0.45
0.5/1
0.47
u
-0.59
TRỰC TIẾP 11:00PM
Stabaek
Kristiansund BK
Hòa
0.84
0/0.5
-0.92
2.5/3
0.83
u
-0.93
2.92
2.35
3.55
0
-0.92
0.82
1/1.5
-0.89
u
0.79
3.30
2.89
2.21
0
-0.84
0.76
3.0
-0.94
u
0.84
0.60
0/0.5
-0.72
1.0
0.65
u
-0.77
0.66
0.5
-0.74
3/3.5
-0.76
u
0.66
0/0.5
-0.61
0.49
1.5
-0.67
u
0.55
TRỰC TIẾP 11:00PM
Valerenga
Tromso
Hòa
0.5
0.90
-0.98
2.5/3
0.94
u
0.96
1.90
4.05
3.60
0/0.5
-0.94
0.84
1/1.5
-0.84
u
0.74
2.51
3.90
2.24
0.5/1
-0.86
0.78
2.5
0.75
u
-0.85
0.5
-0.66
0.54
1.0
0.70
u
-0.82
0/0.5
0.66
-0.74
3.0
-0.81
u
0.71
0
0.52
-0.64
1.5
-0.64
u
0.52
TRỰC TIẾP 01:00AM
Molde
Rosenborg
Hòa
1.0
0.87
-0.95
3/3.5
0.89
u
-0.99
1.56
5.40
4.45
0.5
-0.94
0.82
1/1.5
0.80
u
-0.90
2.06
4.40
2.59
1/1.5
-0.85
0.77
3.5
-0.90
u
0.80
0/0.5
0.74
-0.84
1.5
-0.84
u
0.72
0.5/1
0.72
-0.80
3.0
0.63
u
-0.73
0.5/1
-0.68
0.56
1.0
0.41
u
-0.53
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NA UY - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 01:00AM
Molde Tổng Số Phạt Góc
Rosenborg Tổng Số Phạt Góc
Hòa
3.0
-1.00
0.84
11.0
0.89
u
0.93
1.24
4.95
9.00
1.5
0.98
0.86
5.0
0.79
u
-0.97
1.42
4.40
5.30
2.5/3
0.84
1.00
10.5
0.72
u
-0.90
1/1.5
0.74
-0.90
5.5
-0.87
u
0.69
GIẢI ALLSVENSKAN THỤY ĐIỂN
TRỰC TIẾP 09:00PM
Degerfors
Hammarby
Hòa
0.88
0.5
-0.96
3.0
0.79
u
-0.89
3.30
2.04
3.90
0.82
0/0.5
-0.92
1/1.5
0.93
u
0.97
3.90
2.39
2.35
-0.89
0/0.5
0.81
3/3.5
0.98
u
0.92
0
-0.66
0.56
1.0
0.54
u
-0.64
0.68
0.5/1
-0.76
2.5/3
0.65
u
-0.75
TRỰC TIẾP 09:00PM
Halmstads
Elfsborg
Hòa
0
0.91
-0.99
2/2.5
0.99
u
0.91
2.68
2.83
3.10
0
0.98
0.92
1.0
-0.88
u
0.78
3.35
3.25
2.02
0/0.5
-0.74
0.66
2.5
-0.84
u
0.74
0.50
0/0.5
-0.60
0.5/1
0.64
u
-0.74
0.64
0/0.5
-0.72
2.0
0.62
u
-0.72
TRỰC TIẾP 11:30PM
IK Sirius
IFK Goteborg
Hòa
0
-0.90
0.82
2.5
0.87
u
-0.97
2.90
2.47
3.35
0
-0.95
0.85
1.0
0.84
u
-0.94
3.30
2.98
2.16
0.81
0/0.5
-0.89
2.5/3
-0.93
u
0.83
0.53
0/0.5
-0.63
1/1.5
-0.75
u
0.65
0.60
0.5
-0.68
2/2.5
0.61
u
-0.71
TRỰC TIẾP 11:30PM
Varbergs BoIS FC
AIK Solna
Hòa
-0.92
0/0.5
0.84
2/2.5
-0.98
u
0.88
3.80
2.14
3.15
0
-0.73
0.63
0.5/1
0.80
u
-0.90
4.25
2.87
1.94
0.79
0.5
-0.87
2.0
0.71
u
-0.81
0.60
0/0.5
-0.70
1.0
-0.85
u
0.75
0
-0.64
0.56
2.5
-0.77
u
0.67
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA HÀ LAN
TRỰC TIẾP 06:15PM
Go Ahead Eagles
Groningen
Hòa
0
0.88
-0.96
2.5
-0.95
u
0.85
2.59
2.81
3.25
0
0.89
-0.99
1.0
-1.00
u
0.90
3.15
3.35
2.05
0/0.5
-0.78
0.70
2/2.5
0.76
u
-0.86
0/0.5
-0.65
0.55
0.5/1
0.60
u
-0.70
0.63
0/0.5
-0.71
2.5/3
-0.77
u
0.67
0.49
0/0.5
-0.59
1/1.5
-0.66
u
0.56
TRỰC TIẾP 08:30PM
Feyenoord
PEC Zwolle
Hòa
2.0
0.97
0.95
3/3.5
-0.99
u
0.89
1.19
15.00
7.10
0.5/1
0.82
-0.92
1/1.5
0.84
u
-0.94
1.60
9.50
2.71
1.5/2
0.75
-0.83
3.0
0.78
u
-0.88
1.0
-0.72
0.62
1.5
-0.80
u
0.70
2/2.5
-0.78
0.70
3.5
-0.77
u
0.67
1/1.5
-0.57
0.47
1.5/2
-0.61
u
0.51
TRỰC TIẾP 08:30PM
SC Heerenveen
Willem II
Hòa
0.5
0.92
1.00
2.5/3
0.96
u
0.94
1.92
4.00
3.60
0/0.5
-0.92
0.82
1.0
0.78
u
-0.88
2.49
4.15
2.19
0.5/1
-0.83
0.75
2.5
0.72
u
-0.82
0
0.55
-0.65
1/1.5
-0.85
u
0.75
0/0.5
0.70
-0.78
3.0
-0.82
u
0.72
0.34
0/0.5
-0.44
1.5
-0.59
u
0.49
TRỰC TIẾP 10:45PM
RKC Waalwijk
Ajax
Hòa
0.93
2.5
0.99
3.5/4
0.98
u
0.92
20.00
1.12
9.90
-0.99
1.0
0.89
1.5
0.93
u
0.97
14.00
1.42
3.15
-0.84
2/2.5
0.76
3.5
0.80
u
-0.90
0.66
1/1.5
-0.76
1/1.5
0.62
u
-0.72
0.72
2.5/3
-0.80
4.0
-0.79
u
0.69
-0.70
0.5/1
0.60
1.5/2
-0.80
u
0.70
TRỰC TIẾP 02:00AM
SC Cambuur
Utrecht
Hòa
-0.94
0.5
0.86
3.0
0.95
u
0.95
4.00
1.86
3.80
0.91
0/0.5
0.99
1/1.5
-0.97
u
0.87
3.90
2.42
2.32
0.84
0.5/1
-0.92
2.5/3
0.75
u
-0.85
0.60
0.5
-0.70
1.0
0.60
u
-0.70
-0.70
0/0.5
0.62
3/3.5
-0.83
u
0.73
0
-0.61
0.51
1.5
-0.70
u
0.60
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA HÀ LAN - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
11/21 06:15PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
1.00
0/0.5
0.88
15.5/16
0.89
u
0.97
0.83
0/0.5
-0.95
7.0
0.96
u
0.90
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA HÀ LAN - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 06:15PM
Go Ahead Eagles Tổng Số Phạt Góc
Groningen Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0
0.89
0.95
9.5
0.94
u
0.88
2.10
2.16
5.50
0
0.89
0.95
4.5
-1.00
u
0.82
2.34
2.41
3.60
0/0.5
-0.92
0.76
9.0
0.72
u
-0.90
0/0.5
-0.82
0.66
4.0
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 02:00AM
SC Cambuur Tổng Số Phạt Góc
Utrecht Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.91
1.5
0.93
10.0
0.98
u
0.84
3.25
1.49
7.00
0.90
0.5/1
0.94
4.5
0.82
u
1.00
3.25
1.70
4.50
-0.91
1/1.5
0.75
9.5
0.75
u
-0.93
-0.86
0.5
0.70
5.0
-0.83
u
0.65
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐAN MẠCH
TRỰC TIẾP 08:00PM
Nordsjaelland
Silkeborg
Hòa
0.88
0/0.5
-0.96
3.0
0.82
u
-0.92
2.83
2.31
3.80
0
-0.92
0.82
1/1.5
0.94
u
0.96
3.15
2.74
2.40
0
-0.83
0.75
3/3.5
-0.87
u
0.77
0.66
0/0.5
-0.76
1.0
0.57
u
-0.67
0.68
0.5
-0.76
2.5/3
0.70
u
-0.80
0/0.5
-0.53
0.43
1.5
-0.76
u
0.66
TRỰC TIẾP 08:00PM
Randers FC
Vejle BK
Hòa
1.0
0.85
-0.93
2.5/3
0.88
u
-0.98
1.50
6.70
4.35
0.5
-0.90
0.80
1/1.5
-0.87
u
0.77
2.11
4.90
2.37
1/1.5
-0.90
0.82
3.0
-0.82
u
0.72
0/0.5
0.64
-0.74
1.0
0.74
u
-0.84
0.5/1
0.63
-0.71
2.5
0.74
u
-0.84
0.5/1
-0.63
0.53
1.5
-0.64
u
0.54
TRỰC TIẾP 10:00PM
FC Copenhagen
AGF Aarhus
Hòa
0.5/1
-0.96
0.88
2.5
-0.92
u
0.82
1.82
4.60
3.55
0/0.5
0.97
0.93
1.0
-0.98
u
0.88
2.51
4.30
2.13
0.5
0.82
-0.90
2/2.5
0.84
u
-0.94
0.5
-0.66
0.56
0.5/1
0.66
u
-0.76
1.0
-0.69
0.61
2.5/3
-0.75
u
0.65
0
0.42
-0.52
1/1.5
-0.65
u
0.55
TRỰC TIẾP 12:00AM
Midtjylland
Brondby IF
Hòa
0.5/1
-0.90
0.82
2.5/3
0.98
u
0.92
1.82
4.40
3.65
0/0.5
0.98
0.92
1/1.5
-0.81
u
0.71
2.29
4.85
2.19
0.5
0.82
-0.90
3.0
-0.84
u
0.74
0.5
-0.77
0.67
1.0
0.70
u
-0.80
1.0
-0.67
0.59
2.5
0.71
u
-0.81
0
0.47
-0.57
1.5
-0.60
u
0.50
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐAN MẠCH - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
11/21 08:00PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
2/2.5
0.94
0.94
11.5
0.96
u
0.90
1.0
0.96
0.92
5.0
0.91
u
0.95
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐAN MẠCH - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 12:00AM
Midtjylland Tổng Số Phạt Góc
Brondby IF Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1/1.5
0.94
0.90
9.5
-0.98
u
0.80
1.55
3.15
6.40
0.5
0.84
1.00
4.5
-0.98
u
0.80
1.84
2.82
4.50
1.0
0.80
-0.96
9.0
0.77
u
-0.95
0.5/1
-0.86
0.70
4.0
0.62
u
-0.80
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA THỤY SĨ
TRỰC TIẾP 08:15PM
St. Gallen
Lausanne Sports
Hòa
0.5/1
0.88
-0.96
3.0
0.85
u
-0.95
1.71
4.65
4.00
0/0.5
0.87
-0.97
1/1.5
0.96
u
0.94
2.40
3.90
2.35
1.0
-0.86
0.78
3/3.5
-0.92
u
0.82
0.5
-0.71
0.61
1.5
-0.74
u
0.64
0.5
0.71
-0.79
2.5/3
0.70
u
-0.80
0
0.42
-0.52
1.0
0.54
u
-0.64
TRỰC TIẾP 10:30PM
Lugano
Luzern
Hòa
0.5
-0.94
0.86
2.5
-1.00
u
0.90
2.06
3.80
3.30
0/0.5
-0.82
0.72
1.0
0.96
u
0.94
2.63
4.20
2.08
0/0.5
0.78
-0.86
2/2.5
0.74
u
-0.84
0
0.58
-0.68
0.5/1
0.59
u
-0.69
0.5/1
-0.74
0.66
2.5/3
-0.80
u
0.70
0.36
0/0.5
-0.46
1/1.5
-0.68
u
0.58
TRỰC TIẾP 10:30PM
Servette
Grasshopper
Hòa
0.5
-0.99
0.91
3.0
-0.92
u
0.82
2.01
3.55
3.65
0/0.5
-0.86
0.76
1/1.5
-0.91
u
0.81
2.50
3.90
2.25
0/0.5
0.74
-0.82
2.5/3
0.82
u
-0.92
0
0.59
-0.69
1.0
0.61
u
-0.71
0.5/1
-0.80
0.72
3/3.5
-0.70
u
0.60
0.39
0/0.5
-0.49
1.5
-0.67
u
0.57
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BỈ
TRỰC TIẾP 07:30PM
RSC Anderlecht
KV Kortrijk
Hòa
1/1.5
0.96
0.96
3.0
-1.00
u
0.90
1.40
6.50
4.65
0.5
0.98
0.90
1/1.5
-0.98
u
0.86
1.98
5.60
2.41
1.0
0.72
-0.80
2.5/3
0.79
u
-0.89
0/0.5
0.58
-0.70
1.0
0.60
u
-0.72
1.5
-0.83
0.75
3/3.5
-0.75
u
0.65
0.5/1
-0.73
0.61
1.5
-0.71
u
0.59
TRỰC TIẾP 10:00PM
Sint Truidense
Royal Antwerp
Hòa
0
-0.93
0.85
2.5
-1.00
u
0.90
2.74
2.44
3.30
0
-0.98
0.86
1.0
0.94
u
0.94
3.35
3.10
2.09
0.75
0/0.5
-0.83
2/2.5
0.72
u
-0.82
0.54
0/0.5
-0.66
0.5/1
0.56
u
-0.68
0/0.5
-0.72
0.64
2.5/3
-0.80
u
0.70
0/0.5
-0.59
0.47
1/1.5
-0.70
u
0.58
TRỰC TIẾP 12:30AM
KV Oostende
Union Saint-Gilloise
Hòa
-0.95
1.0
0.87
3.0
-0.94
u
0.84
5.60
1.53
4.05
0.81
0.5
-0.93
1/1.5
-0.96
u
0.84
4.95
2.07
2.41
0.79
1/1.5
-0.87
2.5/3
0.76
u
-0.86
-0.82
0/0.5
0.70
1.0
0.60
u
-0.72
-0.78
0.5/1
0.70
3/3.5
-0.80
u
0.70
0.54
0.5/1
-0.66
1.5
-0.70
u
0.58
TRỰC TIẾP 03:00AM
Beerschot VA
KRC Genk
Hòa
0.87
0.5/1
-0.95
3.0
0.87
u
-0.97
4.00
1.74
3.95
1.00
0/0.5
0.88
1/1.5
0.94
u
0.94
4.10
2.29
2.39
0.75
1.0
-0.83
3/3.5
-0.88
u
0.78
0.65
0.5
-0.77
1.5
-0.77
u
0.65
-0.82
0.5
0.74
2.5/3
0.72
u
-0.82
0
-0.59
0.47
1.0
0.52
u
-0.64
GIẢI HẠNG 2 TÂY BAN NHA
TRỰC TIẾP 08:00PM
FC Cartagena
Burgos CF
Hòa
0.5
-0.94
0.86
2.0
0.83
u
-0.93
2.06
3.70
3.10
0/0.5
-0.84
0.72
0.5/1
0.84
u
-0.96
2.76
4.70
1.91
0/0.5
0.79
-0.87
2/2.5
-0.86
u
0.76
0
0.53
-0.65
1.0
-0.74
u
0.62
0.5/1
-0.70
0.62
1.5/2
0.56
u
-0.66
0.27
0/0.5
-0.39
0.5
0.57
u
-0.69
TRỰC TIẾP 10:00PM
CD Lugo
SD Eibar
Hòa
0.93
0/0.5
0.99
2.0
0.91
u
0.99
3.30
2.28
2.96
0
-0.76
0.64
0.5/1
0.92
u
0.96
4.40
3.05
1.83
0.70
0.5
-0.78
2/2.5
-0.86
u
0.76
0.62
0/0.5
-0.74
1.0
-0.65
u
0.53
0
-0.69
0.61
1.5/2
0.61
u
-0.71
0/0.5
-0.45
0.33
0.5
0.62
u
-0.74
TRỰC TIẾP 12:15AM
S.D. Huesca
UD Ibiza
Hòa
0.5
-0.89
0.81
2.0
0.84
u
-0.94
2.12
3.60
3.05
0/0.5
-0.80
0.68
0.5/1
0.83
u
-0.95
2.84
4.60
1.89
0/0.5
0.80
-0.88
2/2.5
-0.90
u
0.80
0
0.56
-0.68
1.0
-0.72
u
0.60
0.5/1
-0.68
0.60
1.5/2
0.60
u
-0.70
0.30
0/0.5
-0.42
0.5
0.56
u
-0.68
TRỰC TIẾP 12:15AM
Tenerife
Alcorcon
Hòa
1.0
-0.98
0.90
2.0
0.93
u
0.97
1.52
7.20
3.55
0/0.5
0.76
-0.88
0.5/1
0.86
u
-0.98
2.19
7.70
1.95
0.5/1
0.70
-0.78
2/2.5
-0.86
u
0.76
0.5
-0.84
0.72
1.0
-0.77
u
0.65
1/1.5
-0.74
0.66
1.5/2
0.60
u
-0.70
0.5/1
-0.54
0.42
0.5
0.59
u
-0.71
TRỰC TIẾP 02:30AM
Ponferradina
Sporting Gijon
Hòa
0
0.76
-0.84
2.0
0.96
u
0.94
2.45
3.05
2.90
0
0.84
-0.96
0.5/1
0.96
u
0.92
3.45
3.85
1.82
0/0.5
-0.82
0.74
1.5/2
0.68
u
-0.78
0/0.5
-0.64
0.52
0.5
0.61
u
-0.73
0.52
0/0.5
-0.60
2/2.5
-0.77
u
0.67
0.40
0/0.5
-0.52
1.0
-0.60
u
0.48
SCOTLAND LEAGUE CUP
TRỰC TIẾP 11:00PM
Rangers FC (N)
Hibernian
Hòa
1/1.5
-0.96
0.86
2.5/3
-0.97
u
0.85
1.42
6.60
4.50
0.5
-0.91
0.79
1.0
0.80
u
-0.92
2.09
5.40
2.30
1.0
0.80
-0.90
2.5
0.76
u
-0.88
0/0.5
0.70
-0.82
1/1.5
-0.74
u
0.62
GIẢI SERIE B Ý
TRỰC TIẾP 08:00PM
Parma
Cosenza
Hòa
1.0
0.87
-0.95
2.5
0.92
u
0.98
1.51
6.10
4.00
0.5
-0.90
0.78
1.0
0.92
u
0.96
2.11
5.50
2.26
1/1.5
-0.85
0.77
2.5/3
-0.89
u
0.79
0/0.5
0.68
-0.80
1/1.5
-0.77
u
0.65
0.5/1
0.66
-0.74
2/2.5
0.65
u
-0.75
0.5/1
-0.63
0.51
0.5/1
0.56
u
-0.68
TRỰC TIẾP 08:00PM
Reggina
Cremonese
Hòa
0/0.5
-0.84
0.76
2/2.5
-0.92
u
0.82
2.51
2.81
3.05
0
0.82
-0.94
0.5/1
0.80
u
-0.92
3.30
3.75
1.89
0
0.77
-0.85
2.0
0.82
u
-0.92
0/0.5
-0.70
0.58
1.0
-0.71
u
0.59
0.5
-0.66
0.58
2.5
-0.70
u
0.60
0.42
0/0.5
-0.54
0.5
0.55
u
-0.67
TRỰC TIẾP 10:15PM
Monza
Como
Hòa
0.5
0.98
0.94
2/2.5
0.87
u
-0.97
1.98
3.70
3.30
0/0.5
-0.90
0.78
1.0
-0.94
u
0.82
2.53
<